Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987) Σελίδα Ομάδας Τεκμηρίων

Πλοήγηση

Εγγραφές Ομάδας Τεκμηρίων
thumb.jpg
10-Δεκ-1977

Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως


Κείμενο
image.jpg
15-Μάρ-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Απρ-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Απρ-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Απρ-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Απρ-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Ιού-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Νοέ-1983

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Δεκ-1983

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Απρ-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Απρ-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Απρ-1983

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
image.jpg
1-Μάρ-1983

Παπανικολάου, Αλέξανδρος


Φωτογραφίες
image.jpg
10-Ιού-1981

Ζάμπας, Κώστας


Φωτογραφίες
image.jpg
10-Ιού-1981

Ζάμπας, Κώστας


Φωτογραφίες
image.jpg
31-Ιού-1984

Συνεργείο αποκατάστασης Ερεχθείου


Φωτογραφίες
 επόμενο >