Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/10876
Τίτλος: Σχετικά με την επιστροφή αρχιτεκτονικών μελών (ή αντιγράφων αυτών) του Ερεχθείου που βρίσκονται σε ξένα μουσεία
Δημιουργός: Μονοκρούσος, Δ.
Ιωαννίδου, Μαίρη
Παπανικολάου, Αλέξανδρος
Ζάμπας, Κώστας
Τζάκου, Α.
Μαλλούχου, Φανή
Μουτόπουλος, Η.
Λαζαρίδου, Α.
Χρονολογία: 1977-3-31
Είδος τεκμηρίου: Έκθεση
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Κατάσταση δημοσίευσης: Αδημοσίευτο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 132758
Κωδ. εισαγωγής: Μ58
Γλώσσα: Ελληνικά
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Adobe PDF (827.27 kB)

JPEG (143.28 kB)