Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/10960
Τίτλος: Αξονομετρική αποτύπωση του εσωτερικού της νοτιοδυτικής γωνίας
Δημιουργός: Μουτόπουλος, Η.
Τζάκου, Α.
Συντελεστής: Σχεδιαστής: Μουτόπουλος, Η.
Σχεδιαστής: Τζάκου, Α.
Χρονολογία: 1976-3-1
Είδος τεκμηρίου: Σχεδιαστική αποτύπωση
Είδος σχεδίου: Αξονομετρικό
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος
Τμήμα Μνημείου: Νότιος τοίχος--Νοτιοδυτική κόγχη
Τμήμα Δομικό: Τοίχος
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Διαφανές αδιάσταλτο
Κλίμακα: 1:10
Τεχνική δημιουργίας: Μολύβι
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 114535
Κωδ. εισαγωγής: Ερ.64
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: Σ-001/034
Γλώσσα: Ελληνικά
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (96.85 kB)