Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/11252
Τίτλος: Κατασκευαστικό σχέδιο των λεπτομερειών οπλισμού του μοντέλου της νότιας πρόστασης για την διενέργεια δοκιμών αντοχής των εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης
Δημιουργός: Ιωαννίδου, Μαίρη
Μονοκρούσος, Δ.
Συντελεστής: Σχεδιαστής: Ιωαννίδου, Μαίρη
Σχεδιαστής: Μονοκρούσος, Δ.
Χρονολογία: 1978-5-1
Είδος τεκμηρίου: Κατασκευαστικό σχέδιο
Είδος σχεδίου: Κάτοψη
Λεπτομέρεια
Τομή
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση
Τμήμα Μνημείου: Νότια πρόσταση
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Διαφανές
Κλίμακα: 1:10/1:25/1:50
Τεχνική δημιουργίας: Μελάνι; Μολύβι
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 114205
Κωδ. εισαγωγής: Ερ.447
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: Σ-002/136
Γλώσσα: Ελληνικά
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (124.62 kB)