Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/11392
Τίτλος: Αποτύπωση της εξωτερικής πλευράς του τμήματος του νότιου τοίχου που εφάπτεται με την νότια πρόσταση
Δημιουργός: Κορρές, Μανόλης
Παπανικολάου, Αλέξανδρος
Τζάκου, Α.
Συντελεστής: Σχεδιαστής: Κορρές, Μανόλης
Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος
Σχεδιαστής: Τζάκου, Α.
Χρονολογία: 1975-6-1
Είδος τεκμηρίου: Σχεδιαστική αποτύπωση
Είδος σχεδίου: Όψη
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Νότιος Τοίχος
Τμήμα Μνημείου: Νοτιοδυτική παραστάδα
Τμήμα Δομικό: Τοίχος
Αρχιτεκτονικό στοιχείο: Επικρανίτιδα
Προσδιορισμός αρχιτεκτονικού στοιχείου: Στρώση 1 - Επικρανίτιδα
Αρχιτεκτονικό μέλος: Επίκρανο
Κωδικός αρχιτεκτονικού μέλους : 1
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Διαφανές αδιάσταλτο
Κλίμακα: 1:10
Τεχνική δημιουργίας: Μολύβι
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 114292
Κωδ. εισαγωγής: Ερ.36
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: Σ-001/003
Γλώσσα: Ελληνικά
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (161.13 kB)