Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/11404
Τίτλος: Αποτύπωση παραμορφώσεων των κρηπίδων του μνημείου
Δημιουργός: Λαζαρίδου, Α.
Μουτόπουλος, Η.
Παπανικολάου, Αλέξανδρος
Συντελεστής: Σχεδιαστής: Λαζαρίδου, Α.
Σχεδιαστής: Μουτόπουλος, Η.
Σχεδιαστής: Παπανικολάου, Αλέξανδρος
Χρονολογία: 1976-11-1
Είδος τεκμηρίου: Σχεδιαστική αποτύπωση
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Ανατολική Πρόσταση
Τμήμα Μνημείου: Ανατολική πρόσταση
Τμήμα Δομικό: Κρηπίδα
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Διαφανές αδιάσταλτο
Κλίμακα: 1:10
Τεχνική δημιουργίας: Μελάνι
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 114313
Κωδ. εισαγωγής: Ερ.233
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: Σ-001/067
Γλώσσα: Ελληνικά
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (90.4 kB)