Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/12913
Τίτλος: Ο λίθος ανωφλίου 239 του παραθύρου του τρίτου μετακιόνιου διαστήματος του δυτικού τοίχου κατά τις εργασίες ανασυναρμολόγησης
Δημιουργός: Παπανικολάου, Αλέξανδρος
Χρονολογία: 1985-1-1
Είδος τεκμηρίου: Φωτογραφία
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Δυτικός Τοίχος
Τμήμα Μνημείου: Δυτικός τοίχος--Μετακιόνιο 3--Παράθυρο
Τμήμα Δομικό: Τοίχος
Αρχιτεκτονικό στοιχείο: Ανώφλιο
Προσδιορισμός αρχιτεκτονικού στοιχείου: Ανώφλιο
Αρχιτεκτονικό μέλος: Λίθος ανωφλίου
Κωδικός αρχιτεκτονικού μέλους : 239
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Αρνητικό φιλμ
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Διαστάσεις: 35mm
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 6194
Κωδ. εισαγωγής: Τ15 Φ6-3
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: 513/62
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (22.23 kB)