Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/13024
Τίτλος: Οι λίθοι βαθμίδας της κρηπίδας της βόρειας πρόστασης
Δημιουργός: Κορρές, Μανόλης
Χρονολογία: 1978-7-1
Είδος τεκμηρίου: Φωτογραφία
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Βόρεια Πρόσταση
Τμήμα Μνημείου: Βόρεια πρόσταση--Ανατολική πλευρά
Τμήμα Δομικό: Κρηπίδα
Αρχιτεκτονικό στοιχείο: Βαθμίδα
Προσδιορισμός αρχιτεκτονικού στοιχείου: Βαθμίς Α'
Αρχιτεκτονικό μέλος: Λίθος βαθμίδος
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Αρνητικό φιλμ
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Διαστάσεις: 35mm
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 6351
Κωδ. εισαγωγής: Τ1 Φ41-18
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: 368/48
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (118.49 kB)