Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/13423
Τίτλος: Οι λίθοι τυμπάνου 408, 409 του αετώματος της βόρειας πρόστασης και σύνδεσμος τιτανίου κατά την ανασυναρμολόγηση
Δημιουργός: Ψάλτης, Π.
Χρονολογία: 1985-2-7
Είδος τεκμηρίου: Φωτογραφία
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Βόρεια Πρόσταση
Τμήμα Μνημείου: Βόρεια πρόσταση
Τμήμα Δομικό: Αέτωμα
Αρχιτεκτονικό στοιχείο: Τύμπανο
Προσδιορισμός αρχιτεκτονικού στοιχείου: Τύμπανο
Αρχιτεκτονικό μέλος: Λίθος τυμπάνου
Κωδικός αρχιτεκτονικού μέλους : 408
409
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Αρνητικό φιλμ
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Διαστάσεις: 35mm
Άποψη από: Ανατολικά
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 7145
Κωδ. εισαγωγής: Τ15 Φ10-10
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: 515/8
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (29.11 kB)