Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11638/13506
Τίτλος: Λίθοι βαθμίδας της κρηπίδας της νότιας πρόστασης
Δημιουργός: Τζάκου, Α.
Χρονολογία: 1976-1-1
Είδος τεκμηρίου: Φωτογραφία
Τοπική κάλυψη: Ακρόπολη Αθηνών, Αθήνα
Μνημείο: Ερέχθειο
Διαίρεση μνημείου: Ερέχθειο - Νότια Πρόσταση
Τμήμα Μνημείου: Νότια πρόσταση
Τμήμα Δομικό: Κρηπίδα
Αρχιτεκτονικό στοιχείο: Βαθμίδα
Προσδιορισμός αρχιτεκτονικού στοιχείου: Βαθμίς Β'
Αρχιτεκτονικό μέλος: Λίθος βαθμίδος
Κωδικός αρχιτεκτονικού μέλους : 547
Κατάσταση δημοσίευσης: Δημοσιευμένο
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως
Άδεια χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Φυσικό μέσο: Αρνητικό φιλμ
Χρώμα: Ασπρόμαυρο
Διαστάσεις: 35mm
Προσδιοριστής: Κωδ. εγγραφής: 7290
Κωδ. εισαγωγής: Τ1 Φ8-31
Κωδ. ψηφιακού αρχείου: 362/13
Γλώσσα: Xωρίς γλωσσικό περιεχόμενο
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987)

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
JPEG (126.65 kB)